SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Poznaniu Im. Prof.ludwika Bierkowskiego

NFZ Poznań

SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Poznaniu Im. Prof.ludwika Bierkowskiego

PORADNIA CHIRURGICZNA

CHIRURG

UL. Dojazd 34

Poznań – Jeżyce

TEL: 0618464749

Odpowiedź