Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich „Mirmar” NZOZ Konsyliarz

NFZ Poznań

Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich „Mirmar” NZOZ Konsyliarz

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

LARYNGOLOG

UL. Słowackiego 8

Poznań – Jeżyce

TEL: 061 66 27 425

Odpowiedź