NZOZ Izomed

NFZ Poznań

NZOZ Izomed

PORADNIA REHABILITACYJNA – FIZJOTERAPIA

REHABILITACJA – FIZJOTERAPIA

UL. Śniadeckich 30 2

Poznań – Grunwald

TEL:(061) 662 72 80

Odpowiedź