Inndywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alina Opieka – Jarych

NFZ Poznań

Inndywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alina Opieka – Jarych

PORADNIA OKULISTYCZNA

OKULISTA

UL.Plac Wiosny Ludów 2 122

Poznań – Stare Miasto

TEL: 061 8509065

Odpowiedź